BASINDAN YAZILAR
Bu Çocuklar Sayesinde Kadınlar Daha Erken Emekli Oluyor! / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Bu Çocuklar Sayesinde Kadınlar Daha Erken Emekli Oluyor! / İsa Karakaş

Anneler, dünyanın en fedakâr insanlarıdır. Özellikle engelli çocuk annelerinin fedakârlığı emsalsizdir.

Engelli çocuğu olan kadınlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla pozitif ayrımcılık yapılmıştır.  

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede zihinsel veya bedensel ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara emeklilikte hem prim hem de yaş yönünden büyük avantajlar öngörülmüştür.

EKSTRA 90 GÜN PRİM AVANTAJI

Emeklilik aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede “ağır engelli” çocuğu bulunanların, prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmektedir.

Bu bağlamda her yıl (360 gün) için ekstra 90 gün prim kazanmak söz konusudur.

Bu durumda her yıl 360 gün yerine 450 gün prim kazanma avantajı ortaya çıkmaktadır.

ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI

Emeklilik aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim tarihinden itibaren geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir.

Bu bağlamda 10 yıl bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan bir kadın sigortalı en az 2,5 yıl erken emekli olacaktır.

SSK, BAĞ-KUR, VE EMEKLİ SANDIĞINA TABİ ANNELER

Bu uygulama 2008 yılı ekim ayı başından itibaren geçerli bulunmaktadır. Sadece SSK’lı (4/1-a’lı) kadınlar değil, Bağ-Kur’lu (4/1-b’li) ve Emekli Sandığı’na (4/1-c’ye)  tabi kadınlar da faydalana bilmektedir.

Ayrıca tarım sigortası yatıranlar ile SGK (5510 sayılı) Kanunun ek 5, ek 6 ve ek 9'uncu maddesi kapsamında çalışan kadın sigortalılar yararlanacaklardır. 

Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ağır engelli olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği SGK’ya başvuracaklar, ilgili birimce çocukların sevk işlemleri yapılacaktır.

Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hâlinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edileceğinden, yaşlılık aylığı bağlanacağı tarihi beklemeden SGK’ya başvuran kadın sigortalıların çocuklarının sevkleri de sağlık hizmeti sunucularına yapılacaktır. 

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun birden fazla olması hâlinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılacaktır. 

Kadın sigortalının SGK’ya başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılmayacak, ancak, (4/1-a) kapsamında sigortalı olarak tescil edildikleri hâlde adlarına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmemiş olanların çocuklarının sevkleri yapılmamaktadır.

EMEKLİ SANDIĞI (4/1-C) KAPSAMINDAKİLERİN  BAŞVURUSU

Emekli Sandığı (5434 sayılı Kanun) hükümleri uygulanacak sigortalılar ile ilk defa 4/1-c kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar, prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmesi ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirilmesine dair başvurularını son kez görev yapmakta oldukları illerdeki SGK’ya yapacaklardır. 

               ***

“Gölgende dinlenen insanlarla değil, gönlünde dinlendiğin insanlarla yola çık…” Şems-i Tebrizi

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 02.11.2019)

GÜNDEM