BASINDAN YAZILAR
Ek Bir İşte Çalışırsam İşveren Beni İşten Çıkarabilir Mi? / Hüseyin İrfan Fırat - MuhasebeTR

Ek Bir İşte Çalışırsam İşveren Beni İşten Çıkarabilir Mi? / Hüseyin İrfan Fırat

SORU: Ben su anda bir işte çalışmaktayım. Hafta sonları ek olarak bir dershanede yabancı dil dersi vermek istiyorum. Bu iş kanunlarına aykırı mı? Asıl çalıştığım işte bundan haberleri olursa beni işten atabilirler mi?

YANIT: Her şeyden önce çalışmak Anayasal bir haktır ve İş Kanunu’nda işçinin birden çok işverene farklı iş sözleşmeleri ile hizmet vermesini engelleyen bir düzenleme yoktur.

Ancak işverenler işçilerle yaptıkları sözleşmelere özellikle de kendi alanlarında rakip işletmelerde çalışma yasağı koyabilmektedirler. Bu tür sözleşmelerin yasalarımızda yer bulan rekabet yasağı ve işçinin sadakat borcu çerçevesinde geçerliliği vardır.

Bir diğer önemli konu da, işçi birden çok işyerinde çalışılacaksa günlük fazla mesai de dâhil 11 saat ve haftalık yasal iş süresi olan 45 saatin aşılmamasıdır. Yani işçi tam gün çalıştığı bir işyerinden çıkıp yine tam zamanlı bir başka işyerine çalışmaya giderse günde 16 saat çalışmış olacaktır. Bu hem yasal iş sürelerinin aşılması, hem de işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından sakınca yaratacak bir durumdur. Dolayısı ile işverenin böyle bir koşulda işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı söz konusudur.

Gerçekten de uygulamaya baktığımızda özellikle kısmi süreli (part-time) çalışan kişilerin birden çok işyerinde çalışabildiklerini görüyoruz. Bunun da yukarıda sözünü ettiğimiz gibi yasal bakımdan olabilmesi mümkündür. İşçi kısmi süreli bir çalışan olduğundan bu işten artan zamanını bir başka işyerinde değerlendirebilecektir.

Şimdi bu açıklamalardan sonra sizin sorunuza dönecek olursak;

İşvereninizle yaptığınız sözleşmenizde bir başka işte çalışamayacağınıza ilişkin bir madde yoksa,

Yapacağınız ilave iş asıl işinizle aynı paralelde bir iş olmayıp rekabet yasağına aykırılık oluşturmuyorsa,

İkinci işin süresi asıl işinizle birlikte yasal günlük ve haftalık iş sürelerini aşmıyor ve sizin sağlık ve verimliliğinize olumsuz etki etmiyorsa, sözünü ettiğiniz işte de çalışabilirsiniz.

Ancak, önerimiz işvereninizle bu konuda mutabık kalarak bu işe başlamanızdır. Hatta yazılı onay almak ileride oluşabilecek olası olumsuzluklarda sizin elinizi daha güçlü kılacaktır.

(Kaynak: Birgün | 01.11.2019)

GÜNDEM