BASINDAN YAZILAR
Doktorlar, Geriye Dönük Boşlukları Doldurarak Emekli Olabilir / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Doktorlar, Geriye Dönük Boşlukları Doldurarak Emekli Olabilir / İsa Karakaş

SGK uygulamasında emeklilik için genel olarak yaş şartı, belirli bir süre prim ödenmesi ile sigortalılık süresinin yerine getirilmesi şartları aranmaktadır.

Bu şartların yerine getirilmesi fiilen sigortalı olarak çalışmış olmak gerekmekle birlikte geriye dönük prim ödeyerek eksik primlerin tamamlanması mümkün bulunmaktadır. Bunun yolu da sınırlı olarak öngörülen hizmet borçlanmasıdır.

Hizmet borçlanması bakımından bazı meslekte çalışanlara ayrıcalık tanınmıştır. Bu mesleklerden biri de hekimliktir. SGK mevzuatında belirli hâllerde doktorlara geriye dönük borçlanma hakkı tanınmıştır.

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri

Hekimlere, fahri asistanlıkta geçen sürelerini borçlanma imkânı verilmiştir. Sigortalılar fahri asistanlıkta geçen sürelerini, fahri asistan olarak görev yaptığı tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir ilgili üniversite veya hastaneden temin edeceği belgenin aslını borçlanma talep dilekçesine ekleyerek SGK’ya başvurmaları hâlinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir. Böylece sırf eksik prim günleri nedeniyle emekli olamayanlar hemen emekli olma imkânı elde edebilmektedir.  

4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlardan  SGK (HİTAP) ekranlarında hizmet süresi bulunmayanların kurumlarından tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesi istenmektedir.

Doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler

Çalışanların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri de talepleri hâlinde borçlandırılmaktadır. Bu süreler de tıpkı çalışılmış gibi emeklilikte dikkate alınmaktadır. Belirli hâllerde daha erken emekli olma avantajı da sağlamaktadır.

Doktora öğrenimi gördüğü süreleri borçlanmak isteyen sigortalıdan; Borçlanma Talep Dilekçesi, doktora diplomasının onaylı fotokopisi, doktora öğrenimini yurt içinde yapanların doktora öğrenimlerinde geçen sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün ay yıl olarak gösterir şekilde doktora yaptığı üniversitece düzenlenmiş belge ile;

  • Doktora öğrenimini yurt dışında Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yapmış ise, dil, yüksek lisans ve doktora eğitim sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenecek öğrenim planı,
  • Doktora öğrenimini kendi imkânları ile yurt dışında yapmış olanların doktora yapılan üniversiteden alınacak doktora sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün, ay ve yıl olarak gösterir belgenin aslı ile onaylı Türkçe tercümesinin ve doktora diplomasının Türkiye’de denkliğini gösterir Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınacak belge,

İstenmektedir. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların normal (lisans) öğrenim süreleri içinde geçen doktora öğrenim süreleri borçlandırılmamaktadır. Yüksek lisans öğrenimlerini İngiltere’de yapmakta iken gösterdikleri başarılarından dolayı doktora öğrenimine transfer edilenlerin yüksek lisans öğreniminde geçen sürelerinin de doktora öğreniminden sayılması gerektiğinden, yüksek lisans ve doktora öğrenim süreleri birlikte borçlandırılacaktır.

Tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler için istenen belgeler

Tıpta uzmanlıkta geçen süreleri borçlanmak isteyenlerden;

  • Borçlanma talep dilekçesi, uzmanlık belgesinin (diplomasının) onaylı fotokopisi,
  • Uzmanlık eğitimine başladığı ve bitirdiği tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir şekilde öğrenim gördüğü tıp fakültesi veya sağlık kurulunca düzenlenmiş belgesi ile
  • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından bu sürelerinin uzmanlıktan sayılıp sayılmadığına, sayılmış ise ne kadar süresinin uzmanlık öğreniminden sayıldığına ilişkin yazı,

   İstenmektedir...

             ***

“Çizgiler, yüreklerimizde değil, yalnız alınlarımızda belirir. Çünkü insanın ruhu hiçbir zaman yaşlanmaz.”  JAMES A.GARFİELD

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 21.10.2019)

GÜNDEM