BASINDAN YAZILAR
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor / Ahmet Kıvanç

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 2020-2022 yıllarına ilişkin Yeni Ekonomi Programı’nda, üç yıllık dönemde sosyal güvenlik ve istihdama yönelik hedef ve politikalara da yer verildi. Kıdem tazminatı reformunun parçası olması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilecek. Esnek çalışma uygulamaları yaygınlaştırılacak. Bu yıl yüzde 12.9’a ulaşması beklenen ortalama işsizlik oranı 2020’de yüzde 11.8’e düşürülecek. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı

(YEP) sunumunda, kamunun yönlendirdiği  bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar 

Yapılacağını böylece enflasyonda atalet etkisini sınırlandıracaklarını söyledi

Albayrak’ın açıkladığı proramda çalışanları ilgilendiren önemli ayrıntılar şöyle:

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 12.9 BEKLENİYOR
Geçen yıl 28 milyon 738 bin olan istihdamdaki kişilerin sayısının 2019 yılında 463 bin kişi azalarak 28 milyon 275 bin olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise istihdamın tekrar artarak 29 milyon 327 bin kişiye ulaşacağı öngörüldü.Buna bağlı olarak 2018’de yüzde 11.0 olan işsizlik oranının, bu yıl ortalama yüzde 12.9’a çıkması beklenirken, gelecek yıl yüzde 11.8 olacağı tahmin edildi.Albayrak’ın daha önce kıdem tazminatı reformu ile birlikte hayata geçirileceğini belirttiği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES),finansal istikrar başlığı altında yer aldı. Programda, tamamlayıcı emeklilik sisteminin sosyal tarafların mutabakatı ile hayata geçirileceği vurgulandı.

İŞSİZLİK FONU'NUN DENGESİ

Geçen yılki programda İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelir fazlasının 2019 yılında 17.8 milyar lira, 2020 yılında da 19.6 milyar lira olacağı öngörülmüştü. Yeni programda, 2019 yılı için fonun gelir fazlası tahmini 2 milyar liraya indirildi. 2020 yılında ise 8.5 milyar lira fazla vermesi planlandı.

İSTİHDAM ARTIŞI İÇİN İNŞAAT PROJELERİNE DESTEK

Tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak, böylece inşaat sektöründeki durgunluk kaynaklı istihdam kayıpları azaltılacak.

Ayrıca, bireysel tüketimin artması, uygun kredi şartları, stok ve revizyon yatırımları sayesinde sanayi, hizmet sektörü ve turizmde istihdamın artacağı öngörüldü.

SGK’NIN AÇIĞI 25.7 MİLYAR TL

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2018 yılında 21.3 milyar lira olan açığının 2019 yılında 25.7 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. SGK’nın açığının 2020 yılında da 30 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

ESNEK ÇALIŞMA

İşgücü piyasasında yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacak.

KADIN İSTİHDAMI ARTIRILACAK

Kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamını artıracak düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda esnek çalışma olanakları artırılacak, kadın kooperatifleri güçlendirilecek, çocuk bakım hizmetleri ve ihtiyaca göre belirlenmiş mesleki eğitim programları hayata geçirilecek.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ YENİDEN TASARLANACAK

İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması sağlanacak.

DEZAVANTAJLI KESİMLERE İSTİHDAM

Malûllük dolayısıyla iş yaşamının dışında kalmış kişilerin çalışma hayatına geri dönmelerini sağlayacak ve çalışma hayatından dışlanmış olan dezavantajlı kesimleri toplumla bütünleştiren, sosyal dışlanma riskini en aza indiren Mesleki Rehabilitasyon Uygulaması 2022 aralık

ayına kadar hayata geçirilecek.

(Kaynak: Haber Türk | 01.10.2019)

GÜNDEM