BASINDAN YAZILAR
Emekliliği Bulunmayan Yaşlılara, Prim Şartı Olmadan 1913,37 TL / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Emekliliği Bulunmayan Yaşlılara, Prim Şartı Olmadan 1913,37 TL / İsa Karakaş

Devlet, emekliliği bulunmayan yaşlı vatandaşlara herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek kalmadan sosyal yardımlar yapmaktadır. Bu kapsamda her yıl devlet bütçesinden bu yardımlar için kaynak ayrılmaktadır. Bağlanan aylıklar da her yıl artırılmaktadır.

YAŞLILIK MAAŞI 1913,37 TL

Hiç çalışmanız yoksa daha doğrusu SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı priminiz yoksa ya da emeklilik için yeterli primlerinizin olmaması nedeniyle SGK’dan emekli olamıyorsanız üzülmeyin bunun da yolu var.

65 yaşına gelmiş iseniz kadın-erkek fark etmiyor her 3 ay için devletten karşılıksız 1913,37 TL almanız çok kolay.

AYLIK İÇİN  KİMLİK BELGESİ YETERLİ

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu  il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız gerekmektedir.

Başvurunuz üzerine;

  • Türk vatandaşı olmanız ve 65 yaşını doldurup doldurmadığınız
  • Kendiniz ve eşiniz dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliriniz, (asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden) 609,67 TL’den az ise, 65 yaş aylığı bağlanacaktır.

Hâlen 3 ayda bir toplu ödeme şeklinde yapılmaktadır.

Sağlıktan bedava faydalanma imkânı da olacak

Yine yapılacak gelir testi sonucu (asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden) geliri 609,67 TL’den az olanlar bedava SGK’nın sağlık yardımlarından da faydalanma imkânı tanınmaktadır.

Diğer yardımlardan da genel olarak muhtaçlık kriteri ve resmî ikametgâhın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru gerekmektedir.

Kişinin yaşlılık ya da hastalık nedeniyle bizzat başvurma imkânı yoksa ailesinden 18 yaş üstü bir aile bireyi de onun yerine başvurabilir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRMEYENİN AYLIĞI KESİLİR

65 yaş aylığı alanların adres değişikliği olması hâlinde bu durumu aylık aldıkları vakfa bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bağlanan aylıklar kesilmektedir.

Bir yıl içerisinde başvuruda bulunulması ve yeni adresini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bildirmesi neticesinde Mütevelli Heyeti tarafından aylık alma şartlarını sağlamaya devam ettiğini tespit edilirse vatandaş 2022 aylığında tekrar faydalanabilir ve alamadığı aylıklar kendisine verilir.

Ödeme dönemlerinden önce merkezî sistemden kontrolü yapılan vatandaşın çalışmak olduğuna dair SGK kaydı görülürse 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı feshedilir. Ayrıca bu kesme işlemi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından Mütevelli Heyeti kararı ile yapılabilir.

                ***

“Bir insanın görüşleri değişir ama yüreği daima aynı kalır.” Dostoyevski

"İsa Hocam, SSK’lı babamdan 235 TL yetim maaşı alıyorum. Yakında evleneceğim. Ne kadar çeyiz parası alırım? Maaşım kesilecek mi?" Elif Keskin

Elif Hanım, size  5.640,00 TL tutarında evlenme ödeneği bağlanacaktır. Hesaplanan bu miktar bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak verilecektir.

Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir ve aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulacak, gelir ve aylıkların durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesilecektir. Evlenme ödeneği verilmesi hâlinde diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden belirlenecektir.

                ***

"İsa Bey, SGK’ya birikmiş iş yeri prim borçlarını nasıl taksitlendirebilirim?" Ferhat Evcil

Ferhat Bey, SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilebilmesi için iş yeri dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Taksitlendirme işlemleri için; talep dilekçesi, mali durum belgesi veya raporu ve taksitlendirilecek borca karşılık teminat gerekmesi hâlinde verilecek teminatın değer tespit raporu gerekmektedir.

                ***

Ali Yılmaz, gurbetçilerin Türkiye’den emekli olmaları imkânı hâlen devam etmektedir. Kaldırılması söz konusu değildir. En son yapılan değişiklikte prim oranları artırıldı. Emekliliklerinin de Bağ-Kur’dan ve Bağ-Kur şartlarına göre yapılması öngörülmüştür.

             ***

Bir şeyi basitçe açıklayamıyorsan, yeterince iyi anlamamışsın demektir.” Einstein

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 30.09.2019)

GÜNDEM