BASINDAN YAZILAR
Gurbetçilerin Hizmet Borçlanması İçin Yeni Başvuru Esasları / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Gurbetçilerin Hizmet Borçlanması İçin Yeni Başvuru Esasları / İsa Karakaş

Gurbetçilerin yurt dışında geçen sürelerin Türkiye’de geçmiş sigortalılık süresi gibi değerlendirilmesi ve ülkemizden emekli olmalarını sağlayan hizmet borçlanmasının yeni hesaplama esaslarını önceki yazılarımızda ele almıştık. Gurbetçilerimizin talepleri doğrultusunda bu yazımızda en son yapılan değişiklikler sonrasında yeni başvuru işlemlerini izah edeceğiz...

Başvurulacak kuruluş

Yurt dışı borçlanma hakkı bulunanlar ile  yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri ve sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemlerinin 01/08/2019 (dâhil) tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacaktır.

Buna göre, 506 Sayılı Kanunun geçici 20. Maddesi kapsamında kısmi aylık bağlanmış olanların da 01/08/2019 (dâhil) tarihinden sonra yapılacak borçlanma talepleri SGK tarafından sonuçlandırılacaktır.

Başvurulacak birimler

En son yapılan değişikliklerle, yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edileceğinden, İsviçre prim transferi yapılmış sürelere ilişkin yapılacak borçlanma işlemleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından, bunun haricindeki yurt dışı sürelerinin borçlanılmasına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen birimlerce yürütülecektir.

Başvuru sahiplerinin borçlanma işlemleri, “Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi” veya “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nde belirttikleri adresleri dikkate alınmaksızın;

  • Kimlik Paylaşım Sisteminden tespit edilecek adresin bulunduğu ildeki,
  • Kimlik Paylaşım Sisteminde adres kaydı bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı olunan ildeki, adresin tespit edilemediği durumlarda ise müracaat edilen ildeki,
  • Kimlik Paylaşım Sisteminde birden fazla kayıtlı adresi bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin tercih ettikleri adresin bulunduğu ildeki,

Sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince yürütülecektir. Kısmi aylıklarını tam aylığa dönüştürmek isteyenlerin başvuru yerleri ve borçlanmalarına ilişkin iş ve işlemler de yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

Borçlanılacak sürelerle ilgili yapılacak işlemler

Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması hâlinde bu sürelerin;

  • Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden,
  • Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten,

Geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edileceği öngörülmüştür. Buna göre, borçlanılan sürelerin ilgili aylara mal edilmesi aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

01/8/2019 (dâhil) tarihinden sonra borçlanma talebinde bulunarak tebliğ edilen borçlanma tutarını ödemiş olanların borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançlarının ilgili aylara mal edilmesinde yeni yapılan değişiklikler esas alınacaktır.

08/5/2008 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını bu tarihten önce ya da sonra ödemiş olanlardan, bu tarihten sonra yeni bir borçlanma yapmayanların kazançları, önceki kurallar çerçevesinde borçlanma yapılan aylara mal edilecektir.

               ***

“Kendinizi, kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacak şekilde yetiştirin”  Andrey Tarkovski

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 04.09.2019)

GÜNDEM