BASINDAN YAZILAR
Aile Hekimi Olarak Çalışan Emekli Doktorun Aylığı Kesilir Mi? / Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Aile Hekimi Olarak Çalışan Emekli Doktorun Aylığı Kesilir Mi? / Sezgin Özcan

Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip ve tabiplerin kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Sağlık Bakanlığının muvafakatı üzerine, sözleşmeli olarak çalıştırılan kişiler olup, ihtiyaç duyulması halinde kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabipler de sözleşme yapılmak suretiyle aile hekimi olarak çalıştırılabiliyor.

Kamu görevlisi olmayan aile hekimleri 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılıyor. Primleri de sağlık il müdürlüklerince işyeri tescilinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine ödeniyor.

Emekli olduktan sonra aile hekimliği yapanların durumu ise özellik arz ediyor. Zira emekli olduktan sonra aile hekimi olarak çalışmaya başlayanların emekli aylıklarının kesilmesi gerekiyor. Ancak bu durumdaki birçok aile hekimi emekli aylıklarının kesileceğini bilmiyor. Durumları SGK'ca tespit edildiğinde de çalıştıkları dönemlerde ödenen emekli aylıkları borç çıkarılarak geri isteniyor.

Örneğin, SSK emeklisi olup aile hekimi olarak çalışmaya başlayan bir okurum, uzun yıllar çalışmasının karşılığı olan emekli aylığının kesilmesine, hatta son beş ayda aldığı emekli aylıklarını geri ödemesine anlam verememiş. “Dava açabilir miyim, kaç yaşına kadar çalışacağım, sonra nereden aylık alacağım” diye sormuş.

AYLIĞIN KESİLMESİ       

5335 sayılı Kanunun 30. maddesine göre, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, bazı istisnai durumlar hariç olmak üzere bu aylıkları kesilmeksizin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışamıyorlar.

Sağlık il müdürlüklerinin Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı olması ve 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinde belirtilen kamu kurumları arasında yer alması nedeniyle, emekli olup aile hekimi olarak çalışmaya başlayanların emekli aylıkları, 2008/Ekim aybaşından önce bağlanan yaşlılık aylıkları için çalışmaya başlanılan gün, 2008/Ekim aybaşından sonra bağlanan yaşlılık aylıkları ise çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi itibarıyla kesiliyor.

Bu bağlamda, okurumun emekli aylığının kesilmesi ve yersiz ödenen beş aylık emekli aylığının geri istenmesi yasal düzenleme gereği.

SSK KAPSAMINDA SİGORTALI

 

Aile hekimlerinin Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olması halinde bunlar aylıksız izinli veya ücretli izinli sayıldığından kadroları ile ilişkileri devam ettirilerek 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılıkları devam ettiriliyor.

Kamu görevlisi olmayan aile hekimleri ise 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılıyor. Emekli olsalar da emekli aylıkları kesildiğinden, tüm sigorta kollarına tabi oluyorlar. Primleri de sağlık il müdürlüklerince sözleşme ücretlerinden kesilerek SGK'ya ödeniyor.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimlerinin, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışmaları mümkün.

Bu bağlamda okurum, Bakanlıkça uygun görülmesi koşuluyla 72 yaşına kadar aile hekimliği yapabilecek. Sigortalılığının (çalışmasının) sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek emekli aylığı yeniden bağlanacak.

YENİ AYLIK

Yeni emekli aylığı, eski aylığın kesildiği tarihten sonra emekli aylıklarına yapılan artışlar uygulanarak aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşacak. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan aylığın, emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadar olacak.

(Kaynak: Sözcü | 17.08.2019)

GÜNDEM