BASINDAN YAZILAR
İşverenler Ücret Bordrolarını Tutmaya Mecbur / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

İşverenler Ücret Bordrolarını Tutmaya Mecbur / Ali Şerbetçi

Apartman yöneticisiyim. Binada bir tane apartman görevlimiz var. Geçen yıl kapıcının sigortasını SGK'ya bildirmeyi unutmuşuz.
Kapıcı gelir vergisinden muaf olduğu için onun adına bordro düzenlemiyoruz. SGK ise 'Kapıcı için de bordro düzenlemeniz ve istendiğinde ibraz etmeniz gerekirdi' diyor. Hangisi doğru? Mustafa AKGÜL 
Kapıcılar ise, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince gelir vergisinden ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince damga vergisinden muaf tutulmaktadır.
Bu nedenle, vergi mevzuatı açısından kapıcılar için ücret bordrosu düzenleme zorunluluğu bulunmadığını söyleyebiliriz.
Ancak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 105. maddesine göre işverenler, Kuruma verdikleri prim belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak ve 5510 sayılı Kanunda sayılan hususları içerecek şekilde aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler.
5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin ilk fıkrasına göre ise işverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur.
Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
Bu nedenle, kapıcı çalıştıran işverenlerin de ücret bordrosu düzenlemesi gereklidir. Aksi halde, SGK tarafından istenen defter, kayıt ve belgelerin eksik ibraz edildiği gerekçesi ile idari para cezası uygulanması kaçınılmazdır.

Ne zaman emekli olurum?
■ 01 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.12.1969 doğumluyum. 1280 günüm var? Askerliğim Ağustos 1989. 5...661222 
7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartların tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 01.12.2027 tarihinde emekli olursunuz..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 27.07.2019)

GÜNDEM