BASINDAN YAZILAR
Şirketlerin Borçlarına Yapılandırma Geliyor - MuhasebeTR

Şirketlerin Borçlarına Yapılandırma Geliyor

‘Mali’ düzenlemeler içeren yeni ‘torba’ teklif Meclis’e geldi. Bir dönem ‘İstanbul Yaklaşımı’ olarak uygulanan şirket borçlarına yapılındırma da içeren teklifle Varlık Barışı’nın süresi 6 ay uzayacak, yurt dışı çıkış harcı 50 liraya çıkacak.

Parti milletvekilleri, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019’a kadar uzatılması, Merkez Bankası’nın ‘yedek akçe’sinde düzenleme yapılması, yurt dışı harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. ‘Mali paket’ olarak nitelendirilebilecek, ekonomi alanında bazı düzenlemeleri öngören kanun teklif 32 maddeden oluşuyor. Yapılan düzenlemeler şöyle:

- VARLIK BARIŞI UZUYOR: Teklifle, Varlık Barışı uygulamasının süresi 6 ay daha uzatılarak 31 Aralık 2019’a kadar yürürlükte olacak. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı sürede ödeyecekler.

- GELİRE GÖRE VERGİ: Teklifle vergi uygulamalarının basitleştirilmesi, mükelleflerin vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması amacıyla kazanç üzerinden alınan vergilerde de uygulanması için Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlemeyle gidiliyor. Bazı sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunan mükellefler, hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla vergilendirilecek.      

- YURTDIŞI HARCINA DÜZENLEME: Yapılan düzenlemeyle yurt dışı çıkış harcı 15 liradan 50 liraya çıkarılacak.

- YENİ İSTANBUL YAKLAŞIMI: Geçmiş dönemlerde ‘İstanbul yaklaşımı’ olarak uygulanan sistem yeniden devreye girecek. Finansal güçlük içinde bulunan firmalara, yapılacak çerçeve anlaşma kapsamında bazı teşvikler verilecek ve borçlarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlanacak. Bu düzenleme iki yıl süreyle uygulanacak. Bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.   

- MERKEZ’İN YEDEK AKÇESİ HAZİNE’YE: Teklifle, Merkez Bankası (TCMB) Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, ‘yedek akçe’ olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilecek. Merkez Bankasının yıllık safi karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik uygulama sona eriyor. Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilecek. Ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazineye verilecek.

EL KONULAN ARAÇLARA AF

El konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları, 31 Aralık 2019’a kadar ilk edinimde ödenmesi gereken ÖTV’nin yüzde 25’ine tekabül eden tutarın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi halinde sahibine iade edilecek.

(Kaynak: Star Gazetesi | 09.07.2019)

GÜNDEM