BASINDAN YAZILAR
(3) Yeni Uygulamalar SGK (Genelge 2019/9), Dernek-Kooperatif-Vakıf / Abdülhalim Eke - MuhasebeTR

(3) Yeni Uygulamalar SGK (Genelge 2019/9), Dernek-Kooperatif-Vakıf / Abdülhalim Eke

SGK’nın 2019/9 sayılı genelgesi ile değişikliğe uğrayan 2013/11 sayılı genelgesine göre;

1- Dernek başkan ve yönetim kuralı üyeleri sigortalı sayılmazlar. Ödenen huzur hakları ücret yerine geçmez.

Ancak bu görevler dışında başka insanları yapabileceği işleri yaparlarsa örnek derneğin üyesi dernekte çaycılık yaparsa sigorta zorunluluğu başlamaktadır.

(Geçmiş olaylardan hatırlamak gerekirse; ücret sigortalılığın bir şartı değildir. Ücret almadan sürekli çalışanlarda geçmiş olaylarda SSK’ lı kabul edilmiştir. Bu hususta dikkatli olunmalıdır.)

2- Kooperatif başkanları, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri;

Kural olarak SSK olmazlar;

Verilen örneklere göre;

– Kendi aracı ile kooperatife iş yapan, taşıma yapan kişiye yapılan aylık ödeme onu SSK lı yapmaz,

-Taşıma kooperatifi on araç kullanmaktadır. Bunlardan dokuzu  üyelere ait, bir tanesi de kooperatife aittir. Bir üyenin kooperatif aracını kullanması halinde sadece o kişi SSK lı olur.

-Bir  Zeytin kooperatifi nin başkanı tarım arazilerine su getirme işinde kendi kepçesi ile çalışmakta, kooperatif tarafından başkanın çalışması  karşılığı bir ücret  ödenmektedir.  İşte başkalarının ücret karşılığı çalışabileceği biri işi yapan başkan bu süre için SSK kapsamına girmiştir.

3- Vakıf başkanları da  aynı şekilde değerlendirilmektedir. Vakıf başkanının vakfın muhasebesini  aylık 2.500TL karşılığı tutması halinde, Vakıf yönetim kurulu üyesi aynı zamanda yurt müdürlüğü yapmakta ve ayda 3.000TL ödenmektedir. Bu iki örnekte de kişiler bu işleri yaptıkları sürece zorunlu sigortalıdır.

(Not:burada kullanılan SSK eski deyiş olup, yeni sistemde 4/1-a sigortalı denilmektedir)

(Kaynak: Alitezel | 21.06.2019)

GÜNDEM