BASINDAN YAZILAR
En Baba Güvence / Faruk Erdem - MuhasebeTR

En Baba Güvence / Faruk Erdem

Çalışma hayatında anne olmak kadar baba olmak da önemli avantajlar getiriyor. Yarım gün çalışmadan özel izinlere, erken emeklilikten doğum parasına kadar babaların önemli hakları var.

nümüzdeki pazar Babalar Günükutlanacak. Çalışma hayatında erkeklerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ancak izin ve emeklilik haklarına baktığınızda kadınlara göre daha az imkânları bulunuyor. Ancak babalık ile ilgili son yapılan düzenlemelerle yeni haklar getirildi.

YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI
 Anneler için olan yarım gün çalışma hakkı babalara da tanınıyor.
 Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de bu haktan yararlanabilecek.

EVLAT EDİNMEK DE YETERLİ
 Özel sektör çalışanları için çıkartılan yönetmeliğe göre doğumda veya doğum sırasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılıyor.
 Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin kullandırılıyor.
 Memur babaya eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin veriliyor.
Baba eğer sigortalı olarak çalışıyor ya da kendi namına iş yapıyorsa süt parası babaya ödeniyor.

ASKERLİK ERKEN EMEKLİ EDER
Kadınlardaki doğum gibi erkeklerin de askerlik dolayısıyla iş hayatından ayrıldıkları zaman dilimleri emeklilik hesabında kullanılıp, yaşlarını geriye çekebiliyor.

(Kaynak: Sabah Gazetesi | 13.06.2019)

GÜNDEM