BASINDAN YAZILAR
Evlerde Yapılan Üretime Vergi Desteği / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Evlerde Yapılan Üretime Vergi Desteği / Veysi Seviğ

7162 sayılı kanunun birinci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ile ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmak üzere internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden” ibaresi eklenmiştir. Bu eklenti ile birlikte Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının 6 no’lu bendi; gereği, evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makina ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muaflığından yararlanabileceklerdir.

Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

Esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alışların tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılan ve satın alınan mallar için yapılan ödemelere ilişkin 
olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile belgelendirilmesi de mümkündür.

Konuya ilişkin olarak “Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı’nın 306 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğ uyarınca” kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri bir iş yeri açmaksızın satanlar da esnaf muaflığından faydalanabilecektir.

Bu muaflıktan faydalanabilmesi için;

  • İmal edilen ürünlerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması,
  • Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makina ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makina ve aletlerin kullanılmaması,
  • Dışarıdan işçi çalıştırılmaması
  • Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
  • Ürünlerin, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılması,
  • Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması,
  • Faaliyetin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.

Ürünlerin; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere, düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen yerlerde satılması mümkün olup söz konusu yerlerde yapılan satışlar muaflıktan faydalanmaya engel oluşturmayacaktır.

Diğer yandan konuya ilişkin tebliğin 6’ncı maddesi ile 7162 sayılı kanunla yapılan düzenleme gereği 30 Ocak 2019’dan itibaren Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün bulunmaktadır.

Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

(Kaynak: İto | 29.04.2019)

GÜNDEM