BASINDAN YAZILAR
Poşetlerin Ücreti Devlete Ödeniyor - MuhasebeTR

Poşetlerin Ücreti Devlete Ödeniyor

Plastik poşetlerin satışından doğan gelirin Hazine’ye devrine ilişkin süreç başladı.

Ocak ve şubat aylarında satılan plastik poşetler için hazırlanacak geri kazanım katılım beyannamelerinin 24 Nisan’a kadar elektronik ortamda bildirilmesi, ödemelerin de 30 Nisan’a kadar yapılması kararlaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği uyarınca, geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde beyan edilmediği ya da eksik beyan edildiği durumlarda, beyan edilmesi gereken son günden, ödendiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilecek. Beyannamelerde ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin geri kazanım katılım payları ayrı ayrı yer alacak. Ödemeler vergi daireleri veya vergi tahsiline yetkili bankalara ödenebilecek.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 05.04.2019)

GÜNDEM