BASINDAN YAZILAR
İki İşyerinden Sigortalı Olunur Mu? / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

İki İşyerinden Sigortalı Olunur Mu? / Mustafa İşcan

 Değerli okurlar, bugün “aynı anda 2 farklı işyerinde çalışıp ve her 2 işyerinden de SGK primi yatırılabilir mi ve yatırılırsa avantajları ve dezavantajları nedir” konusunu işleyeceğiz. 

Aynı aylarda 2 işyerinden sigortalı gözükenlerde prim günü avantajı olmaz, yani kişi ilk işyerinde 30 gün çalışsın ve adına 4 bin 500 lira üzerinden SGK primi yatırılsın, diğer işyerinden de 30 gün çalışıp 4 bin 200 lira prim ödense kişinin emeklilik hesabında prim gün olarak 60 değil 30 gün dikkate alınır ve öyle emeklilik gün hesabı yapılır. Bu işyerlerindeki bildirilen prim toplamının Sigorta Primine Esas Kazancı geçmesi durumunda, sigortalı, kalan primlerini SGK’dan isteyebilir. Birden fazla işyerinde çalışmak bilhassa emekliliğiniz için önemli bir avantaj sağlar. Çünkü, her iki işyerinden sigortalı olarak adınıza bildirilen prim emekliliğinizde dikkate alınır. Her iki işyerinden sigortalı adına bildirilen toplam gün emeklilikteki gün hesabında 30 günü geçmemek üzere dikkate alınır. Çünkü SGK’ya göre bir ay 30 gündür. Bunun için okurumuzda da görüldüğü üzere adına her iki işyerinden de 30 gün üzerinden bildirilmesine rağmen toplam prim günü 60 gün olmaz, 30 günlük sigortalılık hesaplanır. Ama örneğin her ikisinden de 15 gün bildirilseydi bu sefer gün toplamı 30 gün olurdu. 
İşçi adına yatırılan prim miktarı hem emekli aylığını artırır, hem de bazı şartlar oluştuğunda para iadesi olarak talep eden işçiye ödenir. Kısaca her iki işyerinden sigortalı adına bildirilen toplam prim miktarı emeklilikteki prim miktarı hesabında Sigorta Primine Esas Kazancı (SPEK) üst sınırı geçmemek üzere dikkate alınır. Çünkü SGK’ya göre bir ay içindeki kazanç aylık kazancın üst sınırı olarak belirlenmiş miktarı geçemez. Bu miktar asgari ücretin 6.5 katı olduğundan bu dönem (1.7.2015-31.12.2015) için geçerli olan üst sınır 8.277,75 liradır. Adına her iki işyerinden de bildirilen prim emeklilik için hesaplanacak kazançta sadece SPEK üst sınırına (8.277.75 lira) kadar olan kısmı dikkate alınır. SPEK üst sınırı geçen miktar ise sigortalının talebi halinde sigortalı hissesi (yüzde 14) oranında herhangi bir faiz işletilemeden iade edilir.

Cengiz Yalman 
12.01.1969 doğumluyum. 20.05.1988 sigorta başlangıcım var. Son 4 yıldır işim gereği birden fazla işverenin yanında çalışmaktayım ve her iki işveren de adıma SGK primi yatırmakta. Ödenen bu prim günler beni erken emekli eder mi ve ne zaman emekli olurum?

20.05.1988 SSK başlangıcınız ile 25 yıl 50 yaş 5375 gün ile 12.01.2019 tarihinde emekli olursunuz. Aynı anda farklı işyerlerindeki çalışmalarınızdan dolayı adınıza yatırılan primler, aynı ay içerisinde gün olarak 30 günden fazla sayılmaz ve emekliliğinizi erkene alma gibi bir durum olmaz. Ancak adınıza ödenen primler maaşınızı artırır ve Sigorta Primine Esas Kazancı (SPEK) üst sınırı geçen ödemeleri ise talep etmeniz halinde sigortalı hisseniz oranında iade alabilirsiniz.

Zehra Dündar
1951 doğumluyum. 1982’de Bağ-Kur’lu oldum, ancak prim ödemedim. 11 yıl sonra bana belge geldi ve Bağ-Kur’a borçlandığımı söylediler. 6 yıl prim ödedim. Sonra maddi imkansızlıklardan dolayı ödeyemedim. Şimdi dondurulmuş ve ne yapacağımı bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
1982 yılından ödemiş olduğunuz 6 yıllık primleriniz geçerli olup sonraki dönemlerin Bağ-Kur primleriniz 30/4/2008 tarihine kadar olanı dondurulmuş olup istediğiniz zaman o primlerinizi ihya edip güncel değerinden  ödeyebilirsiniz ve 15 yıla tamamladığınızda Bağ-Kur’dan emekli olursunuz. Ancak size tavsiyem 6 yıllık Bağ-Kur priminden sonra 4 yıl SSK primi öderseniz SSK’dan emekli olursunuz. Bağ-Kur’dan sonra doğum yapmışsanız, bu doğumunuzu SSK’lı çalışırken borçlanırsanız, bu süreden düşer hatta 2 çocuk borçlanması yaparsanız hemen emekli olursunuz.

Ahmet Kabak
2 sorum olacaktı size.  1- 01.03.1992 işe girişim, 1965 doğumluyum, 6880 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 2- 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı yazısı ile tazminatımı nasıl alırım?

01.03.1992 işe başlangıcınız ile 25 yıl 53 yaş 5600 gün ile emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması yaparsanız 1 yıl erken emekli olursunuz. İkinci sorunuza gelince; 15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı alabilmek için bağlı bulunduğunuz veya size en yakın SGM müdürlüğüne müracaat edip “kıdem tazminatı alır” yazısını alıp ve bundan dolayı istifa ettiğinizi belirten dilekçeniz ile çalıştığınız kuruma noter yolu gönderirseniz bir sorun yaşanmadan alırsınız kıdem tazminatınızı.

(Kaynak: Milligazete.com | 15.07.2015)

GÜNDEM