BASINDAN YAZILAR
Resmi Nikah Olmayan Kadına Doğum Yardımı Yapılacak Mı? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Resmi Nikah Olmayan Kadına Doğum Yardımı Yapılacak Mı? / Vedat İlki

 6637 Sayılı Torba Kanunla yapılan düzenlemeyle , 15/05/2015 tarihinden itibaren canlı doğan çocuklar için ilk yardımı devlet yapıyor.

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Doğum yardımı

EK MADDE 4 – (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir

 

Konuyla ilgili uygulama yönetmeliği de yayınlanmıştır.

Nüfus Kayıtlarında KPS bakılır.

Evlilik Dışı Doğum İşlemleri

Evlilik dışında doğan çocuklar annesinin bekarlık hanesine annesinin bekarlık soyadıyla annenin bildireceği baba adıyla yazılmaktadır. Bu çocuklar babaları tarafından tanındıkları veya babalık hükmü kararı alınması halinde, bu çocuklar baba hanesine baba soyadıyla taşınmakta anne haneleri ile soy bağı kurulmaktadır.

SGK Göre Sigortalı Kadın evlilik dışı doğumla ilgili süt yardımı ,doğum öncesi ve sonrası istirahat sürelerine ait iş göremezlikleri alır.

Çocuğun engelli olması durumunda hizmet süresine,güne  1/4 ilave edilir,1/4 sigortalılık yaşından düşülür.

Ayrıca sigortalının hak sahibi olarak SGK tanıdığı haklardan noksansız yararlanır.

Yetim aylığı,gelir,evlenme yardımı,GSS gibi.

İş Kanununa göre 6 aylık ücretsiz izin haklarını kullanabilir.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ YARDIMINI ALABİLİR Mİ?

Konuyla ilgili yönetmelikte bilgiye rastlanmıyor.

Öncelikle böyle durumda olanlar;

Doğum yardımı ödemesinde KPS'de bulunan bilgiler ile doğum yapan kişinin beyanından elde edilen veriler değerlendirilir.

Doğum yardımı, annenin ya da babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı olması halinde yapılır.

Çocuğun KPS'ye kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılır. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde çocuğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılır.Başvuru, anne, baba ile çocuğun/çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaraları, doğruluk beyanı ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgileri içeren dilekçe ile yapılır.

Bu yardım öncelikle anneye yapılacağı için SYDV bu konuda Kanun ve Yönetmelikte evlilik statüsüne değinilmediğinden ödenip ödenmemesi konusunda tereddüt olabilir.

KPS nüfus kayıtları esas alındığı için  doğum yardımı da yapılmalı diye düşünüyorum.

(Kaynak: alitezel.com | 10.07.2015)

GÜNDEM