BASINDAN YAZILAR
Temmuz Zammı Kamu Çalışanlarına Ne Getirdi? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Temmuz Zammı Kamu Çalışanlarına Ne Getirdi? / Şevket Tezel

 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesinin 7 nci maddesinde kamu görevlilerinin enflasyon farkları düzenlenmişti.  

Buna göre;

2015 yılı Haziran ayı endeksinin 2014 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci fıkrasında 2015 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen yüzde 3'lük artış oranını,

2015 yılı Aralık ayı endeksinin 2014 yılı Aralık ayı endeksine göre oniki aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında 2015 yılı için öngörülen kümülatif artış oranını,

aşması halinde, memur maaş, taban aylık ve yan ödeme katsayıları, sözleşme ücreti artış oranları ile ücret tavanları, söz konusu altı aylık veya oniki aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılması gerekecekti.

 

 

 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

2003

 

1,54

1,96

0,99

0,96

0,08

-0,19

0,16

1,35

0,92

1,27

0,43

9,47

2004

0,66

0,52

0,96

0,49

0,44

-0,14

0,47

0,77

0,94

2,24

1,32

0,32

8,99

2005

0,55

0,02

0,26

0,71

0,92

0,10

-0,57

0,85

1,02

1,79

1,40

0,42

7,47

2006

0,75

0,22

0,27

1,34

1,88

0,34

0,85

-0,44

1,29

1,27

1,29

0,23

9,29

2007

1,00

0,43

0,92

1,21

0,50

-0,24

-0,73

0,02

1,03

1,81

1,95

0,22

8,12

2008

0,80

1,29

0,96

1,68

1,49

-0,36

0,58

-0,24

0,45

2,60

0,83

-0,41

9,67

2009

0,29

-0,34

1,10

0,02

0,64

0,11

0,25

-0,30

0,39

2,41

1,27

0,53

6,37

2010

1,85

1,45

0,58

0,60

-0,36

-0,56

-0,48

0,40

1,23

1,83

0,03

-0,30

6,27

2011

0,41

0,73

0,42

0,87

2,42

-1,43

-0,41

0,73

0,75

3,27

1,73

0,58

10,07

2012

0,56

0,56

0,41

1,52

-0,21

-0,90

-0,23

0,56

1,03

1,96

0,38

0,38

6,02

2013

1,65

0,30

0,66

0,42

0,15

0,76

0,31

-0,10

0,77

1,80

0,01

0,46

7,19

2014

1,98

0,43

1,13

1,34

0,40

0,31

0,45

0,09

0,14

1,90

0,18

-0,44

7,91

2015

1,10

0,71

1,19

1,63

0,56

    - 0,51

 

 

 

 

 

 

4,68

TÜFE endeksindeki değişimleri gösteren TÜİK kaynaklı yukarıdaki Tabloya göre Ocak-Mayıs arasında 5,19'lük bir fark doğmuş ve 2014 Aralık ayına göre 5,30'luk bir artış olmuştu. Aynı dönem için öngörülen yüzde 3'lük farkı aşan bu miktar Temmuz 2015 ayından itibaren verilecek normal yüzde 3'lük zamma eklenecekti.

Fakat  Haziran başına kadar %5,30 olan fark, Haziran ayının negatif çıkmasıyla birlikte %4,76'ya inmiş bulunuyor.

Haziran enflasyonunun % -0,51 olması nedeniyle son durumda memur maaş katsayısı 0,079308'den 0,083084'e, taban aylık katsayısı 1,24144'ten 1,30054'e, yan ödeme katsayısı da 0,025149'dan 0,026347'ye yükselmiş oldu. 

Katsayı artışlarıyla şimdi memurlar ve memur emeklileri için aylıklar 1 Temmuz 2015’ten itibaren yüzde 4,76 oranında artırılmış olacak.

Memur maaşları ayın 15’inden 15’ine ödendiğinden 01.07.2015 – 14.07.2015 tarihleri arası için fark maaşların da tahakkuk ettirilmesi gerekiyor.

Örnek Yeni Memur Maaşları

4/1 derecedeki 25 yıllık hizmetli ve eşi işsiz ve iki çocuklu bir memur Haziran 2015 ayında 2426,41 TL alırken Temmuz zammıyla 2529,21 TL alacak.

¼ derecedeki 25 yıllık hizmetli ve eşi işsiz ve iki çocuklu üniversite mezunu bir tekniker Haziran 2015 ayında 2998,22 TL alırken Temmuz zammıyla 3134,54 TL alacak.

2/6 derecedeki 25 yıllık hizmetli ve eşi işsiz ve iki çocuklu bir Şef Haziran 2015 ayında 2659 TL alırken Temmuz zammıyla 2794,54 TL alacak.

2/3 derecedeki 15 yıllık hizmetli ve eşi işsiz ve iki çocuklu bir mühendis Haziran 2015 ayında 3734,59 TL alırken Temmuz zammıyla 3942,59 TL alacak.

Sözleşmeliye de Zam Var Ama…

Keza kamuda çalışan tüm sözleşmeli personelin ücretlerine de %,4,76 oranında zam yapılması gerekiyor. Fakat sözleşmeli personelin gelir vergisi matrahları yüksek olduğundan zaten alacakları bu zammı brüt ücretlerine göre  Mayıs ve Haziran aylarında girdikleri yüzde 20 gelir vergisi dilimlerine teslim etmiş durumdalar.

 

399 sayılı KHK’ye tabi olsun 4/B’li sözleşmeli olsun sözleşmeli personelin aldığı hemen tüm istihkaklar (aile yardımı, çocuk yardımı, ek ödeme hariç) gelir vergisine tabi olduğu için gelir vergisi matrahları yüksek bulunuyor. 2015 yılında 12.000 TL kümülatif vergi matrahına ulaşıldığında %20’lik gelir vergisi uygulanmaya başlarken, 29.000 TL kümülatif matraha ulaşıldığında da %27 oranında gelir vergisi uygulanmaya başlanıyor.      

 

Aile ve Çocuk Yardımı Ödeneği

Memura vergisiz ve kesintisiz ödenmesi gereken aile yardımı ödeneği 2134 x 0,083084 hesabıyla 177,30 TL ; çocuk yardımı ödeneği ise 250 x 0,083084 hesabıyla 20,77 olurken bu rakamın 0-6 yaş grubu çocuklar için 21,54 TL olarak uygulanması gerekiyor.

65 Yaş aylıklarına da Zam Var

65 yaşından büyük, muhtaç ve bakmakla yükümlü kimsesi olmayanlara ödenen aylıklara 6645 sayılı Torba Kanunla zam yapılmış ve bu kapsamdakiler için 2015 yılında uygulanacak 1751 gösterge rakamı 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri asında 2332 olarak uygulanması öngörülmüştü. Dolayısıyla 65 yaş aylıkları da bu düzenleme ile Temmuz ayından itibaren yüzde 5 ek ödemesiyle birlikte 203,44 TL olarak uygulanacak. Dolayısıyla katsayı zammıyla birlikte 57,63 TL aylık zammı gelmiş oldu. Bu kapsamdakiler aylıklarını üç ayda bir üçer aylık olarak alıyorlar.

Evde Engelli Bakım Ücreti de Arttı

Memur maş katsayısı belirlenince değişenlerden biri de bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakım için ödenen ücret oldu. Bu ücret de 830,84 TL oldu. 

 

(Kaynak: alitezel.com | 10.07.2015)

GÜNDEM