BASINDAN YAZILAR
Memurun Yıllık İzin Hakkını Etkileyen Faktörler / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Memurun Yıllık İzin Hakkını Etkileyen Faktörler / Şevket Tezel

 Yine yaz mevsimine girdik ve geleneksel tatil mevsimi başladı. Tabii bu yıl tatilin başlamasıyla Ramazan ayının da girmesi bir olduğundan tatilcilerin önemli kısmı iznini Ramazan sonuna saklıyor. Elbette tüm bunlar memurlar için de geçerli bulunuyor. Bu nedenle bugünkü yazımızı memurların yıllık iznini etkileyen unsurlara ayırdık.

Memurların yıllık izin kıdemlerinde muvazzaf askerlik ve askeri öğrencilik süreleri yanında Devlet memurlarının yıllık izin haklarını düzenleyen tebliğler olan 154 seri nolu ve 140 seri nolu Devlet Memuru Genel Tebliğlerine göre memuriyet dışında geçen çalışma sürelerinden bir kısmının da belli koşullar dahilinde kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.

Memuriyet Dışı Çalışma Süreleri Etkiler

154 sayılı Devlet Memurları Genel Tebliğine göre “Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması” gerekiyor.

Özel sektörde veya kamu sektöründe işçi sıfatıyla veya serbest olarak geçen çalışmalarının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi için iki şart bulunuyor. Bunlardan ilki memurun teknik hizmetler sınıfında, sağlık hizmetleri sınıfında, eğitim hizmetleri sınıfında, basın kartı sahibi gazeteci veya avukat olması gerekiyor. İkinci şart ise memuriyet dışındaki çalışma döneminde de aynı görevde bulunması gerekiyor. Yani memuriyet dışındaki statülerde geçen çalışmalarının da aynı nitelikte olması, hekimse hekim, mühendisse mühendis, hemşire ise hemşire, gazeteci ise gazeteci, avukat ise avukat, öğretmense öğretmen olması gerekiyor. 

Avukatlarda ise memuriyet dışındaki sürenin serbest avukatlıkta geçen süre olması gerekiyor.

Kamuda Diğer Statü Çalışmaları Memurun İznini Etkiler

Şayet memuriyet dışı hizmet kamu sektöründe geçmişse statüsü ne olursa olsun 10 yıllık izin kıdemine sayılması gerekiyor. Örneğin genel idari hizmetler sınıfında görev yapan bir memurun kamu sektöründe işçilikte geçen süresi varsa bu sürenin de 30 günlük yıllık izin süresinde dikkate alınması gerekiyor. 

Askerlik Süresi Memurun İzin Hakkını Etkiler

140 sayılı Devlet Memurları Genel Tebliğine göre de muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul devresinde geçen sürelerin de aynı biçimde dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor. Kaldı ki muvazzaf askerlikte geçen sürelerin, 657 sayılı kanunun değişik 84 üncü maddesi hükmü gereğince kazanılmış hak aylığında dolayısıyla fiili hizmet süresinde değerlendirilmesi nedeniyle 657 sayılı Kanunun 102 inci maddesine göre hesaplanan yıllık izin süresinin tespitinde de dikkate alınması gerekiyor. 

Buna karşın görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılarak kullandırılan askerlik dışındaki aylıksız izin sürelerinin yıllık izin kıdemine esas süreden sayılması mümkün bulunmuyor.

Memurun İzninde Takvim Yılı Esastır

Memur izinlerinin işçi izinlerinden en büyük farkını iktisap tarihi hariç olmak üzere kullanımında takvim yılının esas alınması oluşturuyor. Yani sözgelimi 1 Nisan tarihinde işe başlayan bir işçi ilk izni gibi takip eden izinlerini de hep 1 Nisan tarihleri esas alınarak kullanırken memurlar 1 yılı doldurmadan izin kullanamamakla birlikte takip eden yıllık izinlerini hep 1 Ocak - 31 aralık periyotlarında kullanabiliyor.

Memurun İzinleri Birleştirilebilir

Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebiliyor. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşüyor. Yani 2013 yılından kullanılmamış 10 günlük izni olan bir memur 2015 yılının girmesiyle 2013 yılına ait bu 10 günlük iznini kullanma imkânını kaybetmiş oluyor.

Yıl İçinde İzin Kıdemi Artarsa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesine göre hizmeti 1 yıldan az olan memurların yıllık izin hakkı bulunmamakla beraber, 1 yılın tamamlandığı günü takip eden günden başlayarak 20 gün yıllık izin kullanımı da mümkün bulunuyor. 10 yıllık hizmet dolunca da bu izin süresi 20 günden 30 güne çıkıyor.

Yıllık izne esas 10 yıllık kıdem süresi takvim yılına bağlı olmasa da yıl içinde yıllık izne esas 10 yıllık hizmetini tamamlayan bir memurun 30 günlük iznini o yıl içinde kullanabilmesi gerekiyor.

(Kaynak: alitezel.com | 29.06.2015)

GÜNDEM