BASINDAN YAZILAR
Çalışan, İki Günlük İş Görmezlik Parasını Alabilir Mi? / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Çalışan, İki Günlük İş Görmezlik Parasını Alabilir Mi? / Ahmet Metin Aysoy

İş hayatında sık karşılaşılan bir sorunu bu yazımızda ele alacağız.
İşçilerin hastalıkları halinde ilk iki gün için SGK tarafından karşılanmayan geçici iş göremezlik ödeneklerini işverenden talep etme haklarının olup olmadığı sorusuna cevap arayacağız.
İş Kanunu'nda bu konuda hüküm yoktur.
Borçlar Kanunu'nda ise, bu konuda düzenleme mevcuttur.
Bu düzenlemeye geçmeden evvel, önemli bir hususu açıklamak gerekmektedir.
Borçlar Kanunu'nun İş Kanunu'ndaki boşlukları doldurma işlevi vardır.

İş Kanunu'na göre Borçlar Kanunu genel kanundur. Özel kanunda çözümü yer almayan ve tarafların haklarını etkileyen konularda genel kanunda hüküm varsa bu hükümden istifade edilmesi hukuk öğretisinde vardır.
Bu nedenle aşağıda belirteceğim düzenlemeden, Borçlar Kanunu'na tabi işlerde çalışan işçilerin yanı sıra, İş Kanunu'na tabi işlerde çalışan işçilerin de yararlanmasının mümkün olduğu görüşündeyim.

Borçlar Yasası'nın 409' uncu maddesi uyarınca;

Uzun süreli hizmet ilişkisinde olan işçilerin hastalıkları sebebiyle kusurları olmaksızın iş yapamadıkları sürelerde başka yolla karşılanamayan ücretlerinin yani hastalıklarının ilk iki günlük süresiyle ilgili ücretlerinin hakkaniyete uygun tutarda işverenlerce ödenmesi mecburidir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 19.06.2015)

GÜNDEM