BASINDAN YAZILAR
Engelsiz Düşler Kurmak İstiyoruz / Vedat İlki - MuhasebeTR

Engelsiz Düşler Kurmak İstiyoruz / Vedat İlki

Engelli vatandaşlarımız bu seçim arenasında haklarında iyileştirme bekliyorlar.


Bunun içinde tüm siyasi partilerin engellilerle ilgili vaatlerinin akılcı bir potada toplanmasını ,Engelli  dernekleri ve federasyon,konfederasyon,sendikalar(İşçi ve İşveren),İş Kur,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,İçişleri Bakanlığı(Valilik,Kaymakamlık,Belediyeler,Emniyet) ,Sağlık Bakanlığı,ÇSGB tüm kamu kurumlarından görüş alınarak yeni bir vizyon anlayışında yasal düzenlemeler bekliyorlar.

Engelliler dört duvara sıkışmadan aileler için yük olmadan tıpkı engelsiz bireylere tanınan hakların kendileri içinde uygulanmasından yanadır.


Engelliler kabiliyetleri ,eğitimleri ve üretkenlikleri ölçüsünde kategori edilerek istihdam alanında değerlendirilmek istiyorlar.

Onları üzen en can alıcı noktalar ise ;

ü  Ayrımcılık yapılmasını,

ü  Belediyecilik anlamında evlerinin imarı yönünden ,okullarının erişimi bakımından engellilerin kullanımına uygun inşa edilmesini,

ü  Kamusal alanlarda engellilerin kullanacağı platform ve rampaların yapılmasını,

ü  Eğitim olanaklarının engel ölçü ve derecelerine göre sınıflandırılmasını ,mesleki eğitim kurumlarının bu yönde düzenlenmesini ,yeteneklerini geliştirecek araştırma imkanlarının tanınmasını,

ü  İş Kurmaları yönünde kredi ve hizmet desteği verilmesini,

ü  TBMM oluşacak komisyonlarda temsil edilme hakkının genişletilmesi,

ü  Engelliler için her ilde sorunlara çözüm odaklı yaklaşacak üyelerden oluşan bir temsil meclisi kurulması,

ü  Engelli araçlarında gümrük ve vergi alanındaki bürokratik işlemlerin azalması ,e-devlet üzerinden başvuruların alınması,

ü  e-devlet şifreleri için engellilerin sorunlarını taşıyacakları bir merkezin oluşturulması,

ü  Kamu ve Özel sektör kurumlarının yetkilileri bir araya gelerek çözüm odaklı projelerde ortak çalışma başlatmaları,

ü  Engelli bireyler için özel bakım merkezlerinin sıklıkla denetlenmesi , bu denetlemelerle  standarda aykırı davrananların ruhsatlarının iptal edilmesi,

ü  Yaşlı ve bakıma muhtaç engelliler için özel bakım merkezleri kurulması,

ü  Engelli dinlenme tesislerinin hayata geçirilmesi,

ü  Üreten engelliler için çalışma alanları yaratılması,

ü  Çalışamayacak durumda olan engelliler için bakım ve eğitim yardımları yapılması,

ü  Engelli aylıklarının günün koşullarına göre artırılması,

ü  Hane Geliri Kavramından Vazgeçilmesi,

ü  Engelliye bakan aile bireylerine çalışmayanların SGK primlerinin ödenmesi,

ü  Çalışan ve Emekli olan engellilerden sağlık katkı paylarının alınmaması,

ü  Tek bir rapor anlayışı ile hizmetlerde rapor karmaşasına son verilmesi,

ü  Durakların ,toplu taşıma araçlarının engellilere göre düzenlenmesi,

ü  Kolay emeklilik statüsünün geliştirilmesi gerekir,

ü  Engelli eğitiminde tüm hayatları boyunca parasız olması,

ü  Eğitim kurumlarında sosyalleşmeleri ve diğer bireylerle kaynaşmaları için özel sınıfların oluşturulması,

ü  Görme engelliler için özel eğitim birimlerinin kurulması ,eğitmenlerinin bu konuda donanımlı olması,

ü  Korumalı işyerlerinin özendirilmesi,

ü  Teşviklerinin cazip hale getirilmesi,

ü  Belediyecilik ve alt yapı sorunlarının gözden geçirilmesi,

ü  Şehirler arası yolculuklarda terminalden ,tüm ulaşım ,konaklama ve dinlenme yerlerinde engellilere uygun hale getirilmesi ,indirimli yolculuk ,seyahat kartı uygulaması,

ü  Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin günün koşullarına göre modernize edilmesi ,Sağlık Bakanlığının denetimine açık olması,

ü  İstihdam olanakları,

ü  Engelli araçları için trafikte ,yollarda öncelik,

ü  Engelliler için TV ,Gazete ve Medya imkanlarının yaratılması,

ü  Engellilerin yeteneklerini sergileyecek Güzel Sanatlar Okullarının kurulması,

ü  Engellilerin kültür merkezlerinde gösterilerini sunacakları salonların artırılması,

ü  Çalışan engellilerden SGDP düşük olması,

ü  Emekli aylıklarında hesaplamasında olumlu düzenlemeler,

ü  Büyük alışveriş ve sabit pazarlarda stantların verilmesi,

ü  Ucuz konut kredileri,

ü  Engelli siteleri,

ü  Engelliler için spor merkezleri,

ü  Engellileri için sportif amaçlı müsabakalara teşvik edici düzenlemeler,

ü  Engellileri için  profesyonel  spor kulüplerinden  kontenjan dahilinde destek verilmesi,

 

Engelliler özellikle üretmek ,ürettiklerini paylaşmak istiyor.

Eğitimli olmak ,işyerlerinde çalışmak başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

Engellimizle   toplumda varız,  bizleri kabullenin sizlerden farklı değiliz.


Bizler de diğer sağlıklı bireyler gibi sağlıklı düşünen beyinlerimiz ve organlarımız var.

Acınmadan ,acındırmadan yaşam haklarımızı,sosyal güvenliğimizi ve sosyal varlığımızın kabul edilmesini istiyoruz.

Artık düşlerimizde engellerimizi değil,engelsiz düşler  görerek uyandığımızda daha mutlu olacağız.

 Kısaca her birey gibi, bizlerde sizlerden farklı değiliz.

 

(Kaynak: alitezel.com | 06.06.2015)

GÜNDEM