BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücretlinin Vergi Yükü / Resul Kurt - MuhasebeTR

Asgari Ücretlinin Vergi Yükü / Resul Kurt

4857 sayılı İş Kanun'a göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

İş ilişkisinde işçinin en önemli borcu iş görme, işverenin ise ücret ödeme yükümlülüğüdür. Ücret üzerinden yapılan yasal kesintiler ise işverene ve işçiye ek maliyet oluşturmaktadır.

İş Kanunu'nun 39. maddesine göre “İş sözleşmesi ile çalışan ve kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir” denilmektedir. Dolayısıyla gerek İş Kanunu'na tabi gerekse de farklı (Borçlar, Basın-İş gibi) kanunlara tabi çalışanların minimum ücret düzeyleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile belirlenmektedir.

İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrete asgari ücret denilmektedir.
Asgari ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir. Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur

Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında; devletin ilgili birimlerinden beş temsilci ve görevlisi, Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci, Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.
Gelir vergisi, damga vergisi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunlarında yer alan istisna ve muafiyetler haricinde ücretlerden genel olarak; gelir vergisi, damga vergisi, sigorta ve genel sağlık sigortası primi kesilmektedir. Asgari ücretten de söz konusu kesintiler yapılmaktadır.

Tablo 2'de görüldüğü üzere, asgari ücrete uygulanacak vergi miktarı 0 TL ile 63.08 TL arasında değişmektedir. Asgari ücret üzerinden verginin kaldırılması maksimum 63.08 TL ücret artışı sağlamaktadır.

rtykt.png

y0ui9pui9.png

 

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 29.05.2015)

GÜNDEM