BASINDAN YAZILAR
Ekim/2008 Tarihinden İtibaren İşçiler Ölmeden Önce Sigorta Süreniz ve Gününüz Önemli / Vedat İlki - MuhasebeTR

Ekim/2008 Tarihinden İtibaren İşçiler Ölmeden Önce Sigorta Süreniz ve Gününüz Önemli / Vedat İlki

5510sayılı SS ve GSS Kanunu Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Özellikle SSK olan 4-1(a) çalışanları her türlü borçlanma süreleri hariç 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün primi doldurması halinde geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı ödemesi yapılır.

Özellikle Ekim /2008 tarihinden sonra vefat edenlerde bu ayrıma dikkat edilir.

Sigortalılık süresi=5 YIL

Prim Günü=900 GÜN

Bununla ilgili davalar açılsa da Yargıtay tarafından SGK avukatları lehine davalar temyiz edilmektedir.

T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/19722

Karar No. 2014/16844 Tarihi: 09.09.2014

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN HER TÜRLÜ BORÇLANMA SÜRELERİ HARİÇ 5 YIL SİGORTALILIK VE 900 GÜN PRİM BİLDİRİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

ÖZETİ:

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 30/01/2013 tarihinde vefat eden sigortalının 506 sayılı Yasa kapsamında 381 gün zorunlu sigortalı çalışmasının bulunduğu, davacının 29/04/2013 tarihinde askerlik borçlanması talebinde bulunduğu, ancak davalı Kurumun davacının murisinin 01/10/2008 tarihinden sonra gerçekleşen ölümü nedeniyle askerlik borçlanması ile 900 güne tamamlama imkanı bulunmadığı gerekçesiyle davacının talebini reddettiği anlaşılmaktadır. Hak sahiplerine yönelik ölüm aylığı tahsisinde sosyal güvenlik hukuku ilkelerine göre sigortalının yaşamını yitirdiği tarih itibari ile yürürlükte olan yasal düzenlemenin uygulanması zorunlu bulunmaktadır. Davacı murisinin ölüm tarihi olan 30/01/2013 tarihinde 5510 sayılı Yasa yürürlüktedir. 5510 sayılı Yasa'nın “Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 32/2-a maddesinde, Ölüm aylığının en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanacağı bildirilmiştir. Somut olayda, sigortalının her türlü borçlanma süreleri hariç 900 gün prim ödeme şartının gerçekleşmemiş olmasına rağmen davacının ölüm aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

DAVADA ÖLÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNUNA BAKILIYOR

Hak sahiplerine yönelik ölüm aylığı tahsisinde sosyal güvenlik hukuku ilkelerine göre sigortalının yaşamını yitirdiği tarih itibari ile yürürlükte olan yasal düzenlemenin uygulanması zorunlu bulunmaktadır. Sigortalının ölüm tarihi olan 30/01/2013 tarihinde 5510 sayılı Yasa yürürlüktedir.

5 YIL VE 900 GÜN

5510 sayılı Yasa'nın "Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları " başlıklı 32/2-a maddesinde, Ölüm aylığının en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanacağı bildirilmiştir.

YARGITAY SGK VEKİLİNİN TEMYİZ İTİRAZINI BENİMSEMİŞTİR

Sigortalının her türlü borçlanma süreleri hariç 900 gün prim ödeme şartının gerçekleşmemiş olmasına rağmen davacının ölüm aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Davalı SGK vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

 

Son torba yasada bu konuda yasal düzenlemeye yer verilmemiştir. 

(Kaynak: alitezel.com | 05.05.2015)

GÜNDEM