BASINDAN YAZILAR
Genel Sağlık Sigortası Prim Affında Son Günler / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Genel Sağlık Sigortası Prim Affında Son Günler / İbrahim Işıklı

 Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta olarak tanımlanmaktadır. 5510 sayılı Kanun öncesi ülkemizde mevcut sosyal güvenlik kurumlarının kapsamındaki farklı kesimlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasında norm birliği bulunmaması ve kişilerin nicelik ve nitelik açısından farklı sağlık hizmeti alması söz konusu iken 5510 sayılı Kanun'la yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile tüm nüfus kapsama alınarak herkese eşit ve aynı sağlık hizmetinin verilmesi sağlanmıştır.

6552 sayılı Torba Yasa ile GSS borcu için yapılandırma ve af fırsatı çıkmıştır. Bugün bu konuyu ele alalım istedik.
***
11.09.2014 'den önce gelir testi yaptırmayanlar
Genel Sağlık Sigortası tescili yapıldığı halde gelir testi yapılmayan kişilerin, 31.03.2015 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak, gelir testini yaptırmaları halinde gelir testinin sonucuna göre, genel sağlık sigortası borçları tescil tarihinden itibaren güncellenecektir ve belirlenen gelir seviyesine göre primler tahakkuk ettirilecektir.

Dolayısıyla; 31.03.2015 tarihine kadar başvuranların borçları geriye dönük düzenleneceği için önemli bir aftır.
GSS prim alacakları yönünden, gelir testi sonucu oluşan birikmiş GSS borçları için en geç yapılandırma için 30.04.2015 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Müracaat genel sağlık sigortalısının ikametgâhın bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılacaktır.
GSS tescili yapıldığı halde gelir testi yapılmayan kişilerin, 11.09.2014 tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ( 31.03.2015 tarihine kadar) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak, gelir testini yaptırmaları halinde gelir testinin sonucuna göre, genel sağlık sigortası borçları güncellenecektir ve belirlenen gelir seviyesine göre primler tahakkuk ettirilecektir.

Eğer kişiler daha önce prim ödediyse 'AF' kapsamında olmayacaktır.
Ancak önemli bir sorun da, kişinin geliri şu an içi yüksekse geriye dönük olarak yapılacak gelir testi sonucu da borçları yükselebilecektir.
***
11.09.2014'den önce gelir testi yaptırıp prim ödemeyenler
11.09.2014'den önce gelir seviyesi tespit edilmiş ancak prim ödememiş kişiler tekrar gelir testine girebilecek. Gelir testine girildiğinde son yapılan gelir testi esas olacaktır, tescil tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir.
Gelir testine girilmezse, eski test sonuçları üzerinden yapılan tahakkuklar 30.04.2015'e kadar borcunu yapılandırabilecektir.
***
GSS yapılandırma müracaatı
GSS prim borçlarının yapılandırılması, başvuru formu doldurulmak suretiyle ikametgahının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne yapılmalıdır. Son müracaat 30.04.2015 tarihine kadardır.
Peşin ödeme halinde 01.06.2015 tarihine kadar borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortalısı'nın peşin ödemeye müracaat etmesine rağmen bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmeden talepte bulunması halinde dolayısıyla 30.09.2015 tarihine kadar başvuruda bulunduğu SGM’ye müracaat ederek peşin ödeme başvurusunu taksitli ödeme başvurusuna çevirebilecektir. Taksitler ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12, 18 taksit ödeme seçeneklerinin biri tercih edilerek yapılabilecektir.

Taksitler geç ödenirse ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren gecikme zammı hesaplanarak ödenmesi gerekecektir.

Yapılandırmada ikiden fazla taksit ödenmemesi halinde bozulacağından o tarihe kadar ödenen taksitler için geçerli olacaktır. Ödenmeyen taksitler açısından ise yapılandırma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 11.03.2015)

GÜNDEM