BASINDAN YAZILAR
Yeni Torbanın Boncukları Ne Kadar Parlak? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yeni Torbanın Boncukları Ne Kadar Parlak? / Şevket Tezel

 Torba Kanun AKP hükümetlerinin vazgeçmediği düzenleme şekillerinin başlıcasını oluşturuyor. Böyle olunca kimi dar zümreler için özel avantaj oluşturan yahut geniiş kesimler için hak kaybı oluşturacağı için tepki çekecek yasa maddelerinin arasına boncuk serpiştirir gibi bazı maddeler de konuyor ve bir kısım basın organı nazarları bu boncukların üzerine vererek tasarıların diğer önemli maddelerinden dikkatleri dağıtıyor.

Biz de bu yazımızda TBMM'deki bilmemkaçıncı torba yasalardan son torbadaki bahse konu boncukları ele alıyoruz, bakalım boncuklar ne kadar parlak?

Çeyiz Yardımı

27 yaşını doldurmamış Türk Vatandaşları ve izinle Türk Vatandaşlığından çıkmış mavi kartlılardan ilk defa evlenmek isteyenler bankalarda çeyiz hesabı açarlarsa belli bir süre hesapta kalmak kaydıyla Devlet azami 5000 TL çeyiz yardımı yapacak. Paranın hesapta bekleme süresini BKK belirleyecek. Azami 5 bin TL çeyiz yardımından faydalanmak için müstakbel evlilerin kendilerinin ne kadar para yatıracağı ve bu paranın çeyiz hesabında ne kadar beklemesi gerektiği konusundaki ayrıntıları da bilahare BKK belirleyecek.

Yaş sınırı var

Yasanın çıktığı tarihte 27 yaş ve daha büyük vatandaşların evlenmesi halinde ise çeyiz yardımı yapılmayacak.

İlk evliliğe var

Daha önce evlenmiş kişiler de yaşları müsait olsa bile bu haktan faydalanamayacak.

Doğum yardımı

Türk vatandaşlarına, tasarının yasalaşmasından sonra canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 Türk Lirası doğum yardımı yapılacak.

Ödeme bir defaya mahsus

Bu ödemeler her ay değil, yasanın yürürlüğünden sonra doğacak çocuklar için bir defaya mahsus olarak verilecek. Yani bir litre süt hesabıyla ilk çocuğun 100 günlük sütü, ikinci çocuğun 134 günlük sütü, üçüncü çocuğun 200 günlük sütünü Devlet karşılamış olacak.

Memurların doğum yardımı ödeneği kaldırılıyor

Devlet memurlarından ve TSK personelinden çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda (Halen 198,27 TL) verilen doğum yardımı ödeneği ise kaldırılıyor.

Yani doğumda verilmek üzere bu hak genelleştirilince özel bir kesime mahsus doğum yardımı ödeneği ise kaldırılıyor.

Mavi kartlıya çeyiz var, doğum yardımı yok

İzinle Türk vatandaşlığından çıkanlar olarak tanımlayabileceğimiz mavi kartlı (ya da pembe kartlılar) eski vatandaşların doğacak çocukları için ise doğum yardımı yok. Mavi kartlıya çeyiz yardımı var iken doğum yardımı olmaması Türk vatandaşlarına aynı zamanda başka bir AB ülkesi vatandaşlığına da sahip olan mavi kartlılara evlenme teşviki var ama çocuk yapmalarına teşvik olmayacak. 

 

Soru: Üzerine vergi levhası olan bir mükellef, ilk olarak 2925 sayılı Kanuna tabi Tarım SSK sigortası ödemesi yaparak işe başlamış. Sonrasında kendilerini Bağ-Kur’a geçirmişler.  bu mükellef Bağ-Kur'dan yeniden Tarım Sigortasına geçebilir mi? İsmi Mahfuz

Cevap: Vergi mükellefiyetinden dolayı zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olması gerektiği halde 01.10.2008 tarihinden önce tescili yapılmayanların bu faaliyetlerinin 2008 sonrasında öğrenilmesi halinde tescilleri 01.10.2008 tarihinden itibaren yapılır. Mükellefinize de öyle yapılmış. Ancak bu konuda SGK’nın son uygulamasına göre 01.10.2008 tarihinden itibaren 2925 sayılı Yasaya tabi Tarım SSK sigortalılıkları son erdirilip 4/1-b sigortalılığına geçirilenlerin talepleri halinde sigortalılıklarının sonlandırıldığı tarihten itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları devam ettirilebilir. Hatta Bağ-Kur sigortalılığı sayılan bu çakışma döneminde Bağ-Kur kapsamında ödemiş olduğu primler de 2925 sayılı Kanuna tabi prim olarak aktarılabilir. 

(Kaynak: alitezel.com | 11.03.2015)

GÜNDEM