SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kooperatif üyelerinin işyeri ve dükkan satması durumunun vergilendirilmesi

Kooperatif üyelerinin işyeri ve dükkan satması durumunun vergilendirilmesi

Soru: Kooperatif üyelerinin işyeri ve dükkan satması vergiye tabi kazanç mıdır?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

            Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması, böyle bir organizasyon tarafından icra edilen "ticari faaliyet" olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak bir faaliyetin "ticari faaliyet" sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

            Buna göre, Kooperatif üyelerinin hisseleri oranında sahip olduğu dükkan veya ortak alanların kiraya verilmesi faaliyetinin ticari bir organizasyonu gerektirdiği açık olup bu nedenle söz konusu faaliyetin, adi ortaklık halinde yürütülen ticari faaliyet olarak değerlendirilerek, adi ortaklık mükellefiyetinin site yönetim kurulu adına tesis edilmesi, site yönetim kurulu üyeleri adına ise gelir vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(04.04.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM