SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirket olarak burs vermek istiyoruz, bursların vergiden düşülmesi mümkün mü? Hangi şartlar gerekli, bunun için, banka kanalı ile mi ödeme yapmak gerek, ya da direkt okula mı vermek gerek, belli limitler var mı?

Şirket olarak burs vermek istiyoruz, bursların vergiden düşülmesi mümkün mü? Hangi şartlar gerekli, bunun için, banka kanalı ile mi ödeme yapmak gerek, ya da direkt okula mı vermek gerek, belli limitler var mı?

 

Soru:
Şirket olarak burs vermek istiyoruz, bursların vergiden düşülmesi mümkün mü? Hangi şartlar gerekli, bunun için, banka kanalı ile mi ödeme yapmak gerek, ya da direkt okula mı vermek gerek, belli limitler var mı?

Cevap:
Gelir vergisi kanununun 28 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, verilen bursların gider olarak değerlendirilmesi için öncelikle bursun işle ilgili olması yani burs alan öğrencinin bursun bitiminde ilgili işletmede görev alması gerekmektedir. Bu nedenle burs verilmeden önce bursu veren işletme ile eğitim masrafları karşılanacak kişi arasında eğitimin bitimini takiben, hizmet yükümlülüğünü gerektiren noter tasdikli bir sözleşmenin düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşme olmaksızın öğrencilere karşılıksız olarak verilen bedeller kazancın tespitinde gider olarak indirilemez. Burs verilecek öğrencilerin, Türkiye’nin her tarafında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği objektif bir yarışma sınavını (ÖSS, Anadolu liseleri sınavı vb.) Kazanarak bursu hak etmeleri koşulu bulunmaktadır. Bursun süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması da aranan bir unsurdur. Buna göre, işletmenin büyüklüğü, cirosu ve beyan ettiği gelir ile orantılı bir burs harcaması gider olarak kabul edilecektir. Bu orantının tespitinde vergi inceleme elemanının yapmış olduğu yorum da önemlidir.
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Kıdemli Denetçi
ufuk@ada.net.tr
www.MuhasebeTR.com

 

 

 

 

(23.09.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM