SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Değersiz Hale Gelen Alacaklarda Borçlu İşletmenin İzleyeceği Yol Nedir ?

Değersiz Hale Gelen Alacaklarda Borçlu İşletmenin İzleyeceği Yol Nedir ?

 

SORU:Değersiz Hale Gelen Alacaklarda Borçlu İşletmenin İzleyeceği Yol Nedir ?

CEVAP:
Borçlu işletme açısından alacaktan alacaktan vazgeçilen tutar 549 özel fonlar hesabına dahil edilmeli. VUK mad. 324 gereği 3 yıl boyunca özel fonlarda bekleyen tutar dönem sonlarında dönemin zararla kapanması halinde zarardan mahsup edilecektir.

Şöyle ki;

-------------------------------------31.12….---------------------------------------
689         120.000
549           30.000

                                             690       150.000

Değersiz alacağın dönem zararından mahsubu
------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki kayıt, 549 hesapta tutar kalmayana dek 3 yıl boyunca dönem sonlarında tekrarlanacaktır. Borçlu işletme 3.yıldan sonra VUK 324 uyarınca zarar etmiş olsa dahi 549 hesapta izlediği bakiyeyi kar’a aktaracaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

 

 

(19.09.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM