SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
KDV İade Alacağı İndirim Yolu Seçilerek Kullanılabilir Mi?

KDV İade Alacağı İndirim Yolu Seçilerek Kullanılabilir Mi?

SORU:
KDV İade Alacağı İndirim Yolu Seçilerek Kullanılabilir Mi?

CEVAP:
KDV 96 seri nolu Genel Tebliği’nin 6. bölümünde iade hakkını indirim yoluyla kullanmak isteyen mükellefler için aşağıda yazılı hüküm düzenlenmiştir.

“39 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (D) bölümünde de açıklandığı üzere, iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları mümkündür.

Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade hakkı doğuran işlem bedelleri Katma Değer Vergisi Beyannamesinin 8 ve 9 numaralı tablolarında beyan edilecek, ancak Tabloların “Yüklenilen KDV” veya “İadeye Konu Olan KDV” sütunlarına “0” (sıfır) yazılacaktır.

Öte yandan, katma değer vergisi alacağını indirim yoluyla giderme tercihinde bulunan mükelleflerin daha sonra bu tercihinden vazgeçerek nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki dönemler için düzeltme beyannameleri vermeleri gerekmektedir. Tercih değişikliğinin yapıldığı dönemde iade için istenilen belgelerin de beyannameye ekleneceği tabiidir. “

Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

(18.09.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM