SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bir iktisadi kıymete yönelik değerini artırıcı harcama ile ömrünü uzatıcı harcama arasında amortisman yönünden nasıl bir farklılık vardır?

Bir iktisadi kıymete yönelik değerini artırıcı harcama ile ömrünü uzatıcı harcama arasında amortisman yönünden nasıl bir farklılık vardır?

 

Soru:
Bir iktisadi kıymete yönelik değerini artırıcı harcama ile ömrünü uzatıcı harcama arasında amortisman yönünden nasıl bir farklılık vardır?

Cevap: Değerini artırıcı harcamalarda, amortisman kalan ömre göre ayrılır ve itfa edilir. İktisadi kıymetin ömrünü uzatıcı harcamalarda ise iktisadi kıymetin ömrünü kaç yıl uzattıysak ona göre ayrılır. Örneğin, bir binanın ömrünü uzatıcı harcama yaptıysak bunu kaç yılda itfa edeceğimizi Maliye Bakanlığı belirleyecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

 

(18.11.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM