SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Demirbaş alım kaydı ve amortisman işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

Demirbaş alım kaydı ve amortisman işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

Cevap: Uygulama: İşletme 20.000 TL değerinde bir demirbaş almıştır. KDV %18 hariç. Demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıldır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

255 DEMİRBAŞLAR 20.000

191 İND.KDV              3.600

                                                         320 SATICILAR  23.600

Demirbaş alım kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür

1 / 5 = 0,20 yani %20 dir.

20.000 x % 20 = 4.000 TL yıllık amortisman tutarı

veya;

Amortisman tutarı: Tutar / Ekonomik Ömür

20.000 / 5 = 4.000 TL yıllık amortisman tutarı

Amortisman Tablosu

Yıllar

Yıllık Amortisman Tutarı

Birikmiş

Amortisman

Kalan Tutar

2018
2019
2020
2021
2022

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

4.000
8.000
12.000
16.000
20.000

16.000
12.000
8.000
4.000

Dönem sonundaki muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır

----------------------------------------31.12.20XX------------------------------

770  GEN.YÖN.GİD.   4.000

                                                         257 BİR. AMORT.  4.000

…..Demirbaşın amortisman kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(13.07.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM