SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Taşıma İrsaliyesi Nedir?

Taşıma İrsaliyesi Nedir?

Cevap: Taşıma İrsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler naklettikleri eşya için, VUK 209 ncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyana aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(11.06.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM