SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hangi Kayıtların Tevsiki Zorunlu Değildir?

Hangi Kayıtların Tevsiki Zorunlu Değildir?

Cevap: Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:

1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmıyan müteferrik giderler;

2. Vesikanın teminine imkân olmıyan giderler;

3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.

1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(31.05.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM