SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin Defter Tasdik Makamı Neresidir?

Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin Defter Tasdik Makamı Neresidir?

Cevap: Defterler, iş yerinin, iş yeri olmıyanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentalar için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur.

Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder.

Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(27.05.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM