SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirketler Muhasebe Usulünü Seçmekte Serbest midirler?

Şirketler Muhasebe Usulünü Seçmekte Serbest midirler?

Cevap: Mükellefler vergi usul kanunundaki yazılı maksat ve esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usulu ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler. Ancak, Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.              

Ticaret Kanununun ticari defterler hakkındaki hükümleri mahfuzdur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(27.04.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM