SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tebliğ Yerine Geçen Unsurlar Nelerdir?

Tebliğ Yerine Geçen Unsurlar Nelerdir?

Cevap: Verginin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine geçen muameleler hakkındaki hükümler mahfuzdur.

Diğer ücret elde eden hizmet erbabının vergileri, tarh zamanında bu mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine müracaatla ibraz edecekleri vergi karnelerine yazılmak suretiyle tarh ve tebliğ olunur.

Vergi karneye yazıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

Yukarıdaki hükme riayet etmiyenlerin vergileri (251 inci madde hükmüne giren mükellefler hariç) bu kanunun umumi hükümleri dairesinde yoklama fişine dayanılarak tarh ve tebliğ olunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(16.02.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM