SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Mükellefe veya Vergi Ödevlisine Yapılacak Tebliğe İlişkn İlanın Şekli Nasıldır?

Mükellefe veya Vergi Ödevlisine Yapılacak Tebliğe İlişkn İlanın Şekli Nasıldır?

Cevap: 1.İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, 1.1.2021'den itibaren 3.600 -TL’den az vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca ilan yapılmaz ve ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir.

2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.

3.İlan ile yapılan tebliğin konusu 1.1.2021'den itibaren 3.600 -TL - 360.000 -TL arasındaki vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. Tutarın 1.1.2021'den itibaren 360.000 -TL ve üzeri aşması halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ayrıca yapılır.

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(09.02.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM