SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İfraz ve Birleştirme Nedir?

İfraz ve Birleştirme Nedir?

Cevap: Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi (arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi hariç) dolayısiyle yapılacak tâdilâtta binanın gayrisâfi iradı ve arazinin kıymeti yeniden takdir edilmeyip vergide kayıtlı gayrisâfi irat veya kıymet müfrez parçalar veya hisseler arasında her parça veya hissenin yüz ölçümüne ve mevki ve şerefine göre taksim olunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(29.01.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM