SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Verginin Ödenmesinde Mücbir Sebepler Nelerdir?

Verginin Ödenmesinde Mücbir Sebepler Nelerdir?

Cevap:  Mücbir sebepler:

1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;

3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyle defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması,

gibi hallerdir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(18.01.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM