SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
KDV’de Vergiyi Doğuran Olay Olan TESLİM’in Tanımı Nedir?

KDV’de Vergiyi Doğuran Olay Olan TESLİM’in Tanımı Nedir?

Cevap: 3065 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesidir.

Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii de teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Teslim fiilinin tamamlanması için malın gönderildiği yere mutlaka varması veya bu gönderme veya tevdiinin alıcıya ulaşması şart değildir. Alıcının bilgisi dışında dahi olsa, malın alıcı adına hareket eden bir kişiye, mesela alıcının memuru veya vekiline veya gönderilmek üzere nakliyeci veya sürücüye tevdii halinde de teslim gerçekleşmiş sayılır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(07.01.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM