SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurtdışında Ödenen Veriler Türkiye’de Mahsup Edilirken Bir Sınır Var Mıdır?

Yurtdışında Ödenen Veriler Türkiye’de Mahsup Edilirken Bir Sınır Var Mıdır?

Cevap: Yurt dışı kazançlar üzerinden ödenip Türkiye’de tarh olunacak vergilerden mahsup edilebilecek yurt dışında ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, hiçbir surette yurt dışında elde edilen kazançlara %20 kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamayacaktır.

Yurt dışında ödenen vergilerin Türkiye’de hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilmesi istendiğinde, Türkiye’deki vergi matrahına dahil edilen yurt dışı kazanç tutarının bu vergileri de içerecek şekilde brütleştirilmiş olması gerekmektedir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(28.12.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM