SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dar Mükellef Kurumlara Veya Kurumlar Vergisinden Muaf Dar Mükelleflere Dağıtılan Kâr Paylarında Stopaj Var Mıdır?

Dar Mükellef Kurumlara Veya Kurumlar Vergisinden Muaf Dar Mükelleflere Dağıtılan Kâr Paylarında Stopaj Var Mıdır?

Cevap: Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef kurumlara veya kurum statüsünde olup özel kanunlarla kurumlar vergisinden muaf tutulmuş bulunan yabancı kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır. Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyet gösteren dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden ise kesinti yapılmayacaktır.

Öte yandan, kurumlarca kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmayacaktır.

Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiye istinaden yayımlanan (6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 23.maddesiyle değişen ibare)12/1/2009 tarih ve 2009/14593 sayılı(8) Kararla kâr dağıtımına ilişkin vergi kesintisi oranı %15 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, dar mükellef kurumlara veya kurum statüsünde olup özel kanunlarla kurumlar vergisinden muaf tutulmuş bulunan yabancı kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(24.12.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM