SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dar Mükellef Kurfumların Gayrimaddi Hakların Satış, Devir ve Temlikinde Stopaj Var Mıdır?

Dar Mükellef Kurfumların Gayrimaddi Hakların Satış, Devir ve Temlikinde Stopaj Var Mıdır?

Cevap: Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın dar mükellef kurumların telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi haklarının satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedellerin, nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından vergi kesintisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu bedeller üzerinden,  itibaren %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(22.12.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM