SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vadesi Takip Eden Yıla Sarkan Çeklerin Dönemsonu Muhasebeleştirilmesi

Vadesi Takip Eden Yıla Sarkan Çeklerin Dönemsonu Muhasebeleştirilmesi

Cevap:  Vadesi takip eden yıla sarkan çekler 101 Alınan Çekler hesabından 121 Alacak Senetleri hesabına virmanlanmalıdır. Ertesi yılın açılış bilançosunu takiben tekrar 121 Alacak senetleri hesabından 101 Alınan Çekler hesabına geri virmanlanmalıdır.

Uygulama: Rüzgar A.Ş.’nin 101 Alınan Çekler hesabının dönemsonu bakiyesi aşağıdaki gibidir.

Hesap kodu

Hesap adı

TRL Borç

TRL Alacak

TRL Borç bakiye

101

ALINAN ÇEKLER

1.908.079,08

1.858.773,93

49.305,15

101.01

TL Çekleri

671.097,12

660.463,11

10.634,01

101.03

Merkez Çekleri

1.142.482,53

1.133.148,68

9.333,85

101.04

Euro Çekleri

94.499,43

65.162,14

29.337,29

101.05

Dolar Çekleri

6,30

6,30

0,00

31.12. tarihinde yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır.

---------------------------------------------31.12---------------------------------

121 ALACAK SENETLERİ     49.305,15

                                                                          101.01    10.634,01

                                                                          101.03      9.333,85

                                                                          101.04     29.337,29


Dönemsonu alınan çekler hesabının virmanı

-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(22.01.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM