SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Haczedilipde Satılamayan Menkul Mallar İçin Ne Gibi İşlem Tesis Edilir

Haczedilipde Satılamayan Menkul Mallar İçin Ne Gibi İşlem Tesis Edilir

Cevap: Haczedilen menkul mallara verilen bedel 6183.sy Kanun’un 81 inci maddesinde tesbit olunan değerin % 75 inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa, ilk artırma tarihinden başlıyarak 15 gün içinde uygun görülen zamanlarda bu mallar tekrar satışa çıkarılır. Bu ikinci artırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır.

Menkul mallar yerinde veya başka yere götürüldüğü halde yine satılmaz veya taşıma giderlerinin çokluğu yüzünden başka yere götürülmesi uygun görülmezse yukardaki 15 günlük sürenin bitmesinden itibaren 6 ay içinde pazarlıkla satılır. Bu suretle de satılamadığı takdirde haczedilen mallar borçluya geri verilebilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(09.01.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM