SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Amme Borçların Gecikme Zammı Nedir?

Amme Borçların Gecikme Zammı Nedir?

Cevap: Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 2,5 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında %2,5 oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(06.12.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM