SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
6183 Sy. Kanun’a Göre Yapılan İhtiyati Tahakkukun Düzeltilmesi Nasıl Olur?

6183 Sy. Kanun’a Göre Yapılan İhtiyati Tahakkukun Düzeltilmesi Nasıl Olur?

Cevap: Alacağın hususi kanununa göre tahakkukundan sonra, ihtiyati tahakkukla hususi kanununa müstenit tahakkuk arasındaki fark, hususi kanununa müstenit tahakkuka göre düzeltilir.

Bu düzeltmenin yapılabilmesi için beyannameye müstenit tarhiyatta verilen beyannamenin tetkik edilerek kabul edilmiş olması, itirazlı tarhiyatta kesinleşmenin vukuu, Devlet Şûrasına müracaat edilmiş olan hallerde Devlet Şûrasından nihai bir kararın çıkmış olması lazımdır.

İhtiyati tahakkuk mevzuu olan devre beyannamesinin, verildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde tetkikı mecburidir. Bu müddet içinde tetkik yapılmadığı takdirde, bu sebeple düzeltme geciktirilmez.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(02.12.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM