SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Veraset ve İntikal Vergisinde Tarhiyatı Hangi Vergi Dairesi Yapar?

Veraset ve İntikal Vergisinde Tarhiyatı Hangi Vergi Dairesi Yapar?

Cevap: a) Veraset tarikiyle vaki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;

c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği;

Yer vergi dairesi tarafından tarholunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(12.11.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM