SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Anlaşmalı petrol istasyonları firmamıza toplu fatura kesiyorlar. Biz ise bu faturaları giderleştiriyoruz. Ancak, bize kesilen faturaların hiçbir eki yok. Yani hangi araca ne kadar kaç litre benzin koyulduğu ile ilgili. Bu işlem doğru mudur?

Anlaşmalı petrol istasyonları firmamıza toplu fatura kesiyorlar. Biz ise bu faturaları giderleştiriyoruz. Ancak, bize kesilen faturaların hiçbir eki yok. Yani hangi araca ne kadar kaç litre benzin koyulduğu ile ilgili. Bu işlem doğru mudur?

Soru:
Anlaşmalı petrol istasyonları firmamıza toplu fatura kesiyorlar. Biz ise bu faturaları giderleştiriyoruz. Ancak, bize kesilen faturaların hiçbir eki yok. Yani hangi araca ne kadar kaç litre benzin koyulduğu ile ilgili. Bu işlem doğru mudur ?

Cevap:
68 seri nolu KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili genel tebliğe göre, “Akaryakıt satışı yapılan kişiler adına düzenlenecek faturanın her iki nüshasının ekinde; faturaya dönüştürülen fişlerin tarihi, numarası, taşıtın plaka no’su, akaryakıt cinsi, miktarı ve tutarı LİSTE halinde belirtilecektir. Akaryakıt istasyonu işletmeleri bu listeleri, faturanın düzenlendiği tarih itibariyle hazırlayacaklar ve kaşeleyip imzaladıktan sonra muhafaza edeceklerdir. İşletmeler ise muhasebe kayıtlarında bu faturalarda yazılı miktar ve tutarları esas alacaklardır..


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

(23.10.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM