SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Selde Zarar Gören Malların Muhasebeleştirilmesi

Selde Zarar Gören Malların Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Sel felaketi nedeniyle örneğin bir şirketin ambarında bulunan 500.000.-TL bedelli malın zayi olması sonucu aşağıdaki kayıtların yapılması gerekmektedir.

 

Örnek:

----------------------------------------------- / -----------------------------------------------

157. DİĞER STOKLAR                                           500.000

                        153. TİCARİ MALLAR                                           500.000

----------------------------------------------- / -----------------------------------------------

----------------------------------------------31.12.----------------------------------------------

654. KARŞILIK GİDERLERİ                                 500.000

            158. STOK DEĞER DÜŞÜK. KARŞILIĞI                        500.000

Değeri düşen stoklar için karşılık ayrılması

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------/--------------------------------------------------

158 STOK DEĞER DÜŞÜK.KARŞ.   500.000

                                                       157 DİĞER STOKLAR 500.000

Stok değer düşüklüğü karşılığının kapatılması

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mallar sel nedeniyle değer kaybına uğradığı için, bu malın alımında yüklenilen ve indirim konusu yapılmış olan katma değer vergisi açısından düzeltme işlemleri yapılmayacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(07.03.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM