SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ciro Primi Uygulaması ve Muhasebesi

Ciro Primi Uygulaması ve Muhasebesi

Cevap: Örnek:  (X) A.Ş.kendisinden mal alan (Y) Ltd.Şti’ne 2017 yılı alışları nedeniyle dönem içinde 4.geçici vergi döneminde 10.000 TL tutarında iskonto yapmış ve bu iskonto karşılığı olarak da aynı tutarda bedelsiz mal göndermiştir. Malın KDV oranı % 18’dir.

- (Y) Ltd.Şti. nin Kayıtları:

Hesaplanan Ciro primi için müşterinin ((Y) Ltd.Şti.) fatura düzenlemesi

------------------------------------------------------- / --------------------------------------------  

153 TİCARİ MALLAR         10.000


191 İND. KDV                             1.800       

    

                                               602 DİĞER GELİRLER       10.000

                                              
                                               391 HESAPLANAN KDV       1.800

------------------------------------------------------- / --------------------------------------------

Ciro primine karşılık satıcı ( (X) A.Ş. ) tarafından malın gönderilerek fatura düzenlenmesi

------------------------------------------------------- / --------------------------------------------  

760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.     10.000


191 İNDİRİLECEK KDV            1.800

            

                                               600 YURT İÇİ SATIŞLAR   10.000


                                              391 HES.KDV                       1.800                                                                    

------------------------------------------------------- / --------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(21.02.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM