SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Zamanında Ödenmeyen SSK Primleri Nasıl Muhasebeleştirilir ?

Zamanında Ödenmeyen SSK Primleri Nasıl Muhasebeleştirilir ?

Soru:
Zamanında Ödenmeyen SSK Primleri Nasıl Muhasebeleştirilir?

Cevap:
Zamanında ödenmeyen SSK giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak kayıtlara alınamayacağından söz konusu tutarların ödendiği tarihe kadar Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıtlarımızda yer alması gerekmektedir.

Ödenmeyen SSK Primleri ile ilgili aşağıdaki kayıtların yapılması gereklidir;

_____________________________31/12/__________________________
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ
                                           368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ
                                           VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE
                                           DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
_________________________________/____________________________
950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
950.01-Ödenmeyen SSK Primi
                                           951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
                                           GİDER KARŞILIĞI
________________________________/______________________________
 

Sigorta primlerinin daha sonra ödenmesi halinde yapılacak kayıt ise aşağıdaki gibi olmalıdır.

________________________________/_______________________________
368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA
TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER
                                           100-KASA / BANKA
________________________________/______________________________
901-İNDİRİLECEK GELİRLER
901.10-Geçmiş Yıla Ait SSK Primleri
                                           902-İNDİRİLECEK GELİRLER KARŞILIĞI
________________________________/______________________________


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

(20.10.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM